×
photo
×

Reference

Technické parametry:
Demolice hotelu HRADEC v centru města Pec pod Sněžkou.

Popis demolice:

  • Demolice třípodlažního zděného objektu.
  • Odpojení inženýrských sítí
  • Vydřevení objektu
  • Demolice objektu
  • Vybourání základových konstrukcí
  • Recyklace a odvoz suti cca 2 000 m3
  • Úprava místa po demolici
  • likvidace a odvoz komunálního odpadu, dřeva a železa

Termín demolice:
10/2016 - 11/2016

Objem prací:
3 mil. Kč