×
photo
×

Reference

Technické parametry:
Demolice vnitřních stavebního objektů v provozu haly M1 v závodu Škoda auto – Kvasiny.

Demolice dvou vnitřních vestaveb o rozloze 1000 m2 a 750 m2 včetně železobetonové podlahy. Výkop 2 ks montážních jam jako základ pro nové měřící stroje.

Popis demolice:
Vnitřní vestavby:

 • Demontáž a odstranění zřizovacích zařízení (elektro, voda, klima, vzduchotechnika, …)
 • Vybourání sádrokartonových příček
 • Vybourání obvodového zdiva z tvárnic YTONG tl. 350 mm
 • Odvoz a vynošení materiálu z místa demolice, okamžité naložení na auto a odvoz mimo areál závodu
 • Demontáž nosné ocelové konstrukce
 • Likvidace a odvoz komunálního odpadu, dřeva a železa
 • Rozřezání železobetonových podlah tl. 400 mm na čtverce 2x2m a jejich odvoz mimo areál závodu

Jámy pro měřící stroje:

 • Odstranění stávajícího železobetonového základu tl 1m pomocí hydraulického kladiva na CAT 315
 • Výkop jam (200 m3)
 • Odvoz materiálu mimo závod Škoda auto

FAKTA:

 • práce probíhali přes Vánoční svátky 2014 a Nový rok 2015. Práce probíhali non-stop 24 hodiny denně, kde byli zaměstnanci rozděleny do tří pracovních čet, které se pravidelně střídaly.
 • odvozy probíhali tak, že za pomoci manipulátoru byla suť a materiál vyvážen 200m ven z haly, kde byl naložen na přistavené nákladní vozy a odvezen k dalšímu využití či na skládku.
 • V hale o výšce 10m a rozloze 1000 m2 se současně nacházela tato mechanizace (CAT 315 – bourací kladivo, JCB – traktorbagr, UNC – 2x, manipulátor).
 • Do práce bylo nasazeno celkem 52 zaměstnanců

Termín demolice:
20.12.2014 – 4.1.2015

Objem prací:
5,2 mil. Kč